Ελληνικά

15 ΧΡΟΝΙΑ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» – 15% ONLINE ΕΚΠΤΩΣΗ

15 χρόνια λειτουργίας του Μεταφραστικού Γραφείου Καβάλας-Θάσου «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ».

15 χρόνια συνεχούς, ποιοτικής εργασίας, με κέντρο τον πελάτη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Γιορτάζουμε την επέτειό μας προσφέροντας, για όλο το 2021, 15% έκπτωση για online παραγγελία και εξόφληση μεταφραστικών εργασιών, αναφέροντας τον κωδικό ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ15.

Χτίσαμε μαζί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης και συνεχίζουμε!

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ E-MAILS info@metafrasikavala.com & metafrasikavala@gmail.com

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.metafrasikavala.com

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ,ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΙΘΜΟΥΣ6934 540530 & 2510 226590

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19
   
   
  Αγαπητοί/ες μας πελάτες και πελάτισσες,
   
  Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 αλλά και στα πλαίσια της κοινής λογικής περιορισμού των μετακινήσεων, το μεταφραστικό γραφείο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» Καβάλας θα σας εξυπηρετεί για το επόμενο χρονικό διάστημα με τους εξής τρόπους κατά σειρά προτεραιότητας:
   
  1) Παρακαλούμε, αν σαν είναι δυνατό, να στέλνετε ηλεκτρονικά τις μεταφραστικές εργασίες στα παρακάτω e-mails: info@metafrasikavala.com
  και metafrasikavala@gmail.com
   
  Οι εργασίες θα πρέπει να βρίσκονται είτε σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου τύπου word, είτε ευδιάκριτα σκαναρισμένες σε μορφή pdf ή εικόνας jpeg υψηλής ανάλυσης.
   
  2) Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε υπηρεσίες ταχυδρομείου ή courier και στέλνετε τα έντυπά σας στη διεύθυνση Βενιζέλου 9, 653 02, Καβάλα – Τηλ. 2510 226590.
   
  Και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να σας επιστρέφουμε τις ολοκληρωμένες εργασίες σας, ταχυδρομικώς ή με courier, στην προσωπική σας διεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται δικιά σας μετακίνηση.
   
  3) Σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις και όπου απαιτείται η αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία του πελάτη, μαζί με τα έντυπα έγγραφα, η εξυπηρέτηση των πελατών μας θα γίνεται με προγραμματισμένα, ατομικά ραντεβού κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και, φυσικά, με τήρηση όλων των προβλεπομένων κανόνων ασφαλείας.
   
  Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας θα διαρκέσει μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών και στα εμπορικά καταστήματα. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, με τους παραπάνω τρόπους.Κορωνοιός - οικονομικές επιπτώσεις
   

 

 

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΟΑΤΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σήμερα τη σειρά των άρθρων μας που αφορούν τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που απαιτείται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών του εξωτερικού από το ΔΟΑΤΑΠ. Στο σημερινό δεύτερο μέρος της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα δικαιολογητικά και στη διαδικασία που απαιτείται για την αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Φυσικά, για πιο λεπτομερείς πληροφορίες και επιμέρους ερωτήματα οι πελάτες μας μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας είτε άμεσα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@metafrasikavala.com

 

Για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

 2. Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

 3. Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της

αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

  • τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

  • έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι

  • δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και

  • ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών. Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί).

 1. Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

 2. Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος

σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

 1. Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

 2. Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή. (δεν επιστρέφονται/ κατατίθονται ψηφιακά σε CD/DVD/USB)

 3. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 4. Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην διδακτορικών τίτλων των οποίων το

πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης. Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής :

  • «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ…(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…. που διήρκεσαν από ….. έως

.πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…(Ίδρυμα, πόλη, χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».

  • « His/Her studies, from …… (χρόνος έναρξης) to …… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in ….. (όνομα πόλης, χώρας, campus) of the (Ίδρυμα) and at no other campus».

  • «Ses études de …… (χρόνος έναρξης) á ….. (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité á en

…….. (όνομα πόλης, χώρας) ….. á (Ίδρυμα)».

Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών, αντί της βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, καθώς και στην περίπτωση των εξ αποστάσεως διδακτορικών σπουδών θα αποστέλλεται απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ).

Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν

απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης. Εάν η επιστολή επιβεβαίωσης είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η επιστολή επιβεβαίωσης, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα

APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης, ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής

Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από : Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και Αλβανία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πληροφορίες στο τμήμα ενημέρωσης).

 1. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

 2. Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι. με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

 3. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.

 4. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα.

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 1. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :

  • δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε κλειστό φάκελο από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)

  • με συστημένη επιστολή

  • με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

 2. Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

 3. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται.

 4. Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β΄).

 5. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

 6. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 7. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

 8. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

 

 

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΟΑΤΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έντονο είναι το ενδιαφέρον και συχνότατες οι ερωτήσεις που δεχόμαστε από πελάτες μας σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που απαιτείται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών του εξωτερικού από το ΔΟΑΤΑΠ. Σ’αυτό και στο επόμενο άρθρο μας θα αναλύσουμε διεξοδικά τη σχετική διαδικασία, παραθέτοντας και μια λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Φυσικά, για πιο λεπτομερείς πληροφορίες και επιμέρους ερωτήματα οι πελάτες μας μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας είτε άμεσα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@metafrasikavala.com

Θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρώτο μέρος της παρουσίασης με αναφορά στα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών ενώ στο επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε στην αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για την αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

 2. Παράβολο 230,40€ (225€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011) για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

 3. Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στην περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι

δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και

ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ……………………………………….. , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).

 1. Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

 2. Απολυτήριο Λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή (πλην των χωρών Ε.Ε. και EFTA, της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο, από Ελληνική αρχή, φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης), εκτός αν είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

 3. Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

  1. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

  2.  Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ), η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης. Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής:

  «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από

  ……… έως ………… πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο (Ίδρυμα, Πόλη, Χώρα) και σε

  κανένα άλλο μέρος»

  His / Her studies, from …… (χρόνος έναρξης) to …… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in …..(όνομα πόλης, χώρας) campus of the (Ίδρυμα) and at no other campus”.

  Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης, χώρας ) …… à …(Ίδρυμα )”.

  Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως σπουδών, αντί της βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, θα αποστέλλεται απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ).

 4. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

 5. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.
 6. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 1. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :

δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)

με συστημένη επιστολή

με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

 1. Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

 2. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την Πράξη αναγνώρισης.

 3. Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β’).

 4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

 5. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 6. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

 7. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

 

 • ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ και αρκετά χρόνια όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αλλοδαπής καταγωγής επιλέγουν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα μας και επιπλέον να αιτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, εφ’ όσον, φυσικά, το επιτρέπουν αυτό ο χρόνος μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε μια σειρά από άρθρα, το μεταφραστικό γραφείο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» Καβάλας – Θάσου αναλύει διεξοδικά τις διάφορες περιπτώσεις πολιτογράφησης αλλοδαπών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την καθεμιά από αυτές. Η «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση φακέλων των αλλοδαπών πελατών μας που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Στο γραφείο μας παρέχουμε επίσημες – επικυρωμένες μεταφράσεις όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση εγγράφων αλλά και τον έλεγχο ή τη συμπλήρωση των φακέλων πριν την υποβολή τους, έτσι ώστε να αποφεύγουν οι πελάτες μας την άσκοπη ταλαιπωρία και τα περιττά έξοδα που προκύπτουν σε περιπτώσεις λαθών ή ελλείψεων.

Στο δεύτερο, σημερινό άρθρο μας παρατίθεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την πολιτογράφηση ανηλίκων αλλοδαπών λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο. Σε επόμενα άρθρα μας, που θα δημοσιεύσουμε σύντομα, θα αναλυθούν επιπλέον περιπτώσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας                                                         (υποβάλλεται και από τους δύο γονείς)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου

3. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων

4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Ευκρινές αντίγραφο άδειας διαμονής των γονέων σε ισχύ

6. Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα                                                     (εκδίδεται από τα Τμήματα Αδειών Διαμονής, τον ΟΑΕΔ και την Αστυνομία)

7. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου γονέων, επίσημα μεταφρασμένο

8. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του ανήλικου τέκνου (όχι επικυρωμένο)

9. Βεβαίωση εγγραφής ή παρακολούθησης ελληνικού σχολείου

10. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 Ευρώ

11. Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής (λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση μόνιμης διαμονής από το Δήμο, μισθωτήριο θεωρημένο από ΔΟΥ)

12. Φάκελος με λάστιχο

 

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) ή να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών στην αλλοδαπή. Η επικύρωση και στις δύο περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπως τα προσφέρουμε στους πελάτες μας, στο Μεταφραστικό Γραφείο Καβάλας-Θάσου «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ»

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας στα τηλέφωνα +30 2510 226590 & +30 6934 540530 ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις info@metafrasikavala.com & metafrasikavala@gmail.com 

 

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

Εδώ και αρκετά χρόνια όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αλλοδαπής καταγωγής επιλέγουν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα μας και επιπλέον να αιτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, εφ’ όσον, φυσικά, το επιτρέπουν αυτό ο χρόνος μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε μια σειρά από άρθρα, το μεταφραστικό γραφείο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» Καβάλας – Θάσου  θα αναλύσει διεξοδικά τις διάφορες περιπτώσεις πολιτογράφησης αλλοδαπών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την καθεμιά από αυτές. Η «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση φακέλων των αλλοδαπών πελατών μας που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Στο γραφείο μας παρέχουμε επίσημες – επικυρωμένες μεταφράσεις όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση εγγράφων αλλά και τον έλεγχο ή τη συμπλήρωση των φακέλων πριν την υποβολή τους, έτσι ώστε να αποφεύγουν οι πελάτες μας την άσκοπη ταλαιπωρία και τα περιττά έξοδα που προκύπτουν σε περιπτώσεις λαθών ή ελλείψεων.

Στο πρώτο, σημερινό άρθρο μας παρατίθεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την πολιτογράφηση ενηλίκων αλλοδαπών. Σε επόμενα άρθρα μας, που θα δημοσιεύσουμε σύντομα, θα αναλυθούν περιπτώσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνασυζύγους ελλήνων πολιτών κ.λ.π.

 

Με πολιτογράφησηΤυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη.

γ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα.

δ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στο χρόνο νόμιμης παραμονής δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης Χώρας. Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα. Για τους ομογενείς
και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής.

ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

αα) άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α),

“αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄).

αγ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του ν. 3386/2005,

αδ) δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

αε) ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενων, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α),

αστ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε` της προηγούμενης παραγράφου και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.»
Για τις παραπάνω προϋποθέσεις , αρμόδια να κρίνει είναι η Επιτροπή πολιτογράφησης.

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα (κατοχή από μέρους τίτλου νόμιμης διαμονής) για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της  αίτησης πολιτογράφησης.

Για τον αλλοδαπό που είναι κάτοχος ιθαγένειας κράτους – μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, τον έχοντα τη  γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε με δήλωση και αίτηση λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, τον αναγνωρισμένο  πολιτικό πρόσφυγα και τον ανιθαγενή αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Σημειώνεται ότι για τον/την σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο η νόμιμη τριετής  διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, από τον οποίο γάμο  έχει αποκτηθεί τέκνο.
Επισημαίνεται ότι α) Έλληνας πολίτης είναι και αυτός που δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως, αλλά την απέκτησε σε μεταγενέστερο  χρόνο με οιοδήποτε τρόπο (π.χ. πολιτογράφηση, απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας κ.α.). Στην περίπτωση δε που η ελληνική ιθαγένεια αποκτήθηκε από τον  Έλληνα σύζυγο σε ημερομηνία που χρονικά τοποθετείται μετά την τέλεση του γάμου,  η νόμιμη τριετής διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η εν  λόγω κτήση και β) τέκνο θεωρείται και το από κοινού υιοθετημένο τέκνο, καθώς και  το υιοθετημένο από τον Έλληνα σύζυγο τέκνο του αλλοδαπού από προηγούμενο γάμο του, καθώς και αυτό που έχει αναγνωρισθεί.

Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Ελληνας, υποβάλλει δήλωση στο δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος.

2. Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Η δήλωση καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο και αντίγραφο της χορηγείται στον δηλώσαντα μαζί με έντυπο αίτησης όπου αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

3. Η αίτηση πολιτογράφησης απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από:

α. Αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης.

β. Αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

γ. Έναν από τους αναφερόμενους, υπό στοιχείο ε` του άρθρου 5 του παρόντος, τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι Ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισης του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ` του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη.

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους,

στ. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

ζ. Παράβολο επτακοσίων (700) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς οφείλουν με κάθε αίτηση τους να καταβάλλουν παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»

 

 

 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (5-10-1961)

  (APOSTILLE)

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

  Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύµφωνα µε την Σύµβαση Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δηµόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειµένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δηµόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.(βλ. κατάλογο κρατών που έχουν προσχωρήσει στην σύµβαση).

  Η χώρα µας κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984.

  Για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του δείγµατος υπογραφής του υπογράφοντος το δηµόσιο έγγραφο, µε εξαίρεση τα έγγραφα που φέρουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π∆ 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α’/25-6-2001.

  Ως δηµόσια έγγραφα κατά τη Σύµβαση θεωρούνται :

  • Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιµελητή.

  • Τα διοικητικά έγγραφα.

  • Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.

  • Οι επίσηµες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις-

  θεωρήσεις- επικυρώσεις).

  Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτεύοντα Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠΕΞ.

  Η Επισηµείωση προηγείται της Μετάφρασης

  Όταν πρόκειται για µετάφραση ήδη επισηµειωθέντος εγγράφου, η επισηµείωση της µετάφρασης δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σε αυτό. Η Επισηµείωση σε µετάφραση βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής του/της µεταφραστή/τριας και την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε και όχι την γνησιότητα υπογραφής και την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο.(ΥΠΕΣ 36718/13-9-2013)

  ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ1. του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’/7-6- 2010 (του ιδρυτικού νόµου 2503/1997 – ΦΕΚ 107 Α’) και του άρθρου 186 του παρόντος νόµου, καθώς και του νόµου 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984, ο οποίος και κύρωσε την Σύµβαση της Χάγης, οι αρχές που χορηγούν την Επισηµείωση του άρθρου 3 της Σύµβασης της Χάγης είναι :

  1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

  Επισηµειώνουν τα δηµόσια διοικητικά έγγραφα των δηµοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νοµού που δεν περιέχονται στην αρµοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, τα έγγραφα των νοµικών προσώπων του δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και τα έγγραφα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού και των ληξιαρχείων.

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  Επισηµειώνουν τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.

  1. ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ

  Επισηµειώνουν δικαστικής φύσεως έγγραφα.

 

 

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΕΠΙΣΗΜΗ» Ή «ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ» ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Οι δύο όροι “επίσημη” και “επικυρωμένη” μετάφραση σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. “Επίσημες μεταφράσεις” είναι οι επικυρωμένες μεταφράσεις που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή να τις προσκομίσει σε κάποια αρχή, φορέα ή οργανισμο (Εφορία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ, Πανεπιστήμιο, Διαγωνισμούς, Τραπεζες κ.α) . Με τον όρο “Επικυρωμένη Μετάφραση” εννοούμε την μετάφραση που έχει επικυρωθεί από κάποια αρμόδια αρχή, δηλαδή μετάφραση της οποίας η εγκυρότητα πιστοποιείται. Να τονίσουμε ότι οι απλές μεταφράσεις για κείμενα που είναι για προσωπική χρήση ή για ιστοσελίδες κ.ά., δεν χρειάζονται επικυρωμένη μετάφραση.

   

  Επικυρωμένες, Επίσημες Μεταφράσεις

  Οι προϋποθέσεις για να ισχύει κάτι τέτοιο είναι:

  1. Να είναι έγκυρο το πρωτότυπο έγγραφο, εάν πρόκειται για φωτοτυπία αυτού, θα πρέπει να επικυρωθεί και αυτή σαν το ακριβές του αντιγράφου. Σε περίπτωση ελληνικού εγγράφου, αυτό γίνεται από την ελληνική αστυνομία, από δικηγόρο και από τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), ενώ σε περίπτωση αλλοδαπού εγγράφου από την την αρμόδια ξένη αρχή η από δικηγόρο.
  2. Να επισυναφθεί η μετάφραση στο πρωτότυπο έγγραφο
  3. Να επικυρωθεί η μετάφραση επίσημα από την αρμόδια αρχή.

  Πού να απευθυνθώ για επικυρωμένη μετάφραση;

  Το μεταφραστικό γραφείο “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” Καβάλας αναλαμβάνει κάθε είδους

  και γλωσσικού συνδυασμού “επίσημη” ή “επικυρωμένη” μετάφραση.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 2510 226590 και στο e-mail info@metafrasikavala.com
  H “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” Καβάλας επικυρώνει μεταφράσεις με τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω συνεργατών πτυχιούχων της σχολής Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ αριθμόν 169). Υπάρχουν συγκεκριμένα ζεύγη που επικυρώνονται και δεν αφορά όλες τις γλώσσες.
  • Μέσω συνεργατών δικηγόρων που είναι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων. Η επικύρωση δικηγόρου είναι έγκυρη μόνον όταν αυτός είναι δηλωμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο ως γνώστης της γλώσσας τόσο του πρωτότυπου όσο και του μεταφρασμένου κειμένου (άρθρα 52-53 του ΝΑ 3026/1954. Κώδικας Δικηγόρων).

  Άλλοι τρόποι επικύρωσης μεταφράσεων είναι οι παρακάτω όμως θα πρέπει κάποιος να περιμένει σε σειρά αναμονής και γενικά είναι αρκετά χρονοβόρο και γραφειοκρατικό:

  • Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, μόνον για συγκεκριμένα γλωσσικά ζεύγη που εκτελούν οι ίδιοι.
  • Σε προξενεία ξένων κρατών στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες, οι τιμές και ο χρόνος παράδοσης διαφέρουν από προξενείο σε προξενείο.

  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μεταφράσεις επικυρωμένες από τις ανωτέρω αρχές έχουν την ίδια ισχύ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επικύρωση μέσω επίσημου μεταφραστή ή μέσω δικηγόρου είναι η καλύτερη λύση και από πλευράς γραφειοκρατίας και από οικονομικής άποψης.

  Η “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” Καβάλας για τις επικυρωμένες μεταφράσεις συνεργάζεται με δικηγόρους και επίσημους μεταφραστές οι οποίοι έχουν ειδική άδεια να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις που παρέχουμε είναι ίσης αξίας με βάση τον νόμο που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις.

  Κάποια από τα έγγραφα που χρειάζονται συχνά μετάφραση και επικύρωση είναι:

  • Μετάφραση και επικύρωση πτυχίων
  • Μετάφραση και επικύρωση δικαιολογητικών και δημοσίων εγγράφων
  • Μετάφραση και επικύρωση διαζυγίων και υιοθεσιών
  • Μετάφραση και επικύρωση δικαστικών απόφασων
  • Μετάφραση και επικύρωση διαβατηρίων, αδειών διαμονής, οδήγησης κλπ.
  • Μετάφραση και επικύρωση συμβολαίων
  • Μετάφραση και επικύρωση για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και δημοσίου γενικά.

  Ισότιμες μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

  Οι επίσημες μεταφράσεις που παρέχουμε έχουν ίση αξία με την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών . Η ελληνική νομοθεσία μας δίνει το δικαίωμα να παρέχουμε επικυρωμένες και επίσημες μεταφράσεις που ο κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με δικηγόρους και επίσημους μεταφραστές που είναι σε θέση να αναλάβουν την επικύρωση των μεταφράσεων.

 

 

 

 • Το Μεταφραστικό Γραφείο “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” ιδρύθηκε και λειτουργεί συνεχώς από το 2005. Έχει έδρα του την πόλη της Καβάλας, ενώ από το 2011 λειτουργεί παράρτημά του στην πόλη της Θάσου. Καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά διατηρεί συνεργασίες με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Η “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” διαθέτει πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών μεταφραστών, διερμηνέων, διορθωτών, επιμελητών, σε όλα τα γλωσσικά ζεύγη και σε όλες τις ειδικεύσεις. Σήμερα είναι σε θέση να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά ζεύγη γλωσσών αλλά και όλες τις βασικές παγκόσμιες γλώσσες. Είναι δυνατό να εξυπηρετεί και γλωσσικά ζεύγη που δεν προσφέρονται σε καθημερινή βάση, εάν υπάρχει προηγούμενο αίτημα και χρονικό περιθώριο από τον πελάτη.

Η “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” βρίσκεται, ως φυσική παρουσία στην πόλη της Καβάλας και στη Θάσο.

Θα χαρούμε να μας επισκεφθείτε και να μας γνωρίσετε στις παρακάτω διευθύνσεις:

 • Βενιζέλου 9, 653 02 Καβάλα

 • Λιμένας Θάσου, έναντι ΙΚΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό +30 2510 – 226590 ή στο κινητό τηλέφωνο +30 6934 540530. Για το νησί της Θάσου, μπορείτε να απευθυνθείτε και στον αριθμό +30 25930 – 23878 αλλά για περιορισμένες ώρες και ημέρες.

Για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα και για αξιολόγηση των εργασιών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή μας info@metafrasikavala.com

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εμείς, που εργαζόμαστε στο Μεταφραστικό Γραφείο “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ συνεχώς κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες μας -εταιρικούς και ιδιώτες- αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις των καιρών αλλά και τις ανάγκες των πελατών μας για ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με παράλληλη διατήρηση του κόστους σε λογικά επίπεδα. Επίσης, συνειδητοποιούμε τις επιπλέον δυνατότητες που παρέχει η χρήση του διαδικτύου και ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας στη χρήση του.

Στα πλαίσια αυτά, αποφασίσαμε να παρέχουμε σημαντικές εκπτώσεις που ξεκινάνε από 10% επί των τιμών μας για παραγγελίες που πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται online

Η έκπτωση 10% επί των τιμών μας για κάθε είδους εργασία (μετάφραση, ζωντανή διερμηνεία, επιμέλεια κειμένων και διορθώσεις, υποτιτλισμός κλπ.) παρέχεται άμεσα με την ολοκλήρωση μιας online παραγγελίας, η οποία μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας https://metafrasikavala.com/home-el/contact-el/ , μέσω του e-mail μας info@metafrasikavala.com ή μέσω της σελίδας μας στο facebook https://www.facebook.com/metafrasikavala Στην προσφορά μας που θα γίνεται για κάθε εργασία, θα αναφέρεται ρητά η αρχική και η τελική τιμή της εργασίας μετά την έκπτωση 10%.

Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι συνεργάτες του Μεταφραστικού Γραφείου “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ, δεσμευόμαστε για την ποιοτική παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στις όσο το δυνατόν φιλικότερες τιμές για τους πελάτες μας, μετά από 11 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας του γραφείου μας. Η προσφορά αυτή αποτελεί το μεγάλο μας ευχαριστώ για τη συνεχή και μακρόχρονη εμπιστοσύνη και εκτίμησή σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους!

 

Advertisement