Προφίλ

Το Μεταφραστικό Γραφείο “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” ιδρύθηκε και λειτουργεί συνεχώς από το 2005. Έχει έδρα του την πόλη της Καβάλας, ενώ από το 2011 λειτουργεί παράρτημά του στην πόλη της Θάσου. Καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά διατηρεί συνεργασίες με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Επιπλέον, σημαντικό μέρος του πελατολογίου αλλά και των συνεργατών μας βρίσκεται εκτός Ελλάδας και ιδιαίτερα σε βαλκανικές και δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

Η “ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ” διαθέτει πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών μεταφραστών, διερμηνέων, διορθωτών, επιμελητών, σε όλα τα γλωσσικά ζεύγη και σε όλες τις ειδικεύσεις. Σήμερα είναι σε θέση να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά ζεύγη γλωσσών αλλά και όλες τις βασικές παγκόσμιες γλώσσες. Είναι δυνατό να εξυπηρετεί και γλωσσικά ζεύγη που δεν προσφέρονται σε καθημερινή βάση, εάν υπάρχει προηγούμενο αίτημα και χρονικό περιθώριο από τον πελάτη.

Βασικός στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σε σύντομα και συχνά πιεσμένα χρονικά περιθώρια, με αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, ιδιωτών, εταιρικών, οργανισμών, σωματείων κλπ. Παράλληλα, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική και οικονομική τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες όλης της κλίμακας των πελατών μας, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με τη διατήρηση λογικών και φιλικών τιμών, αποδίδει αυτό που διεθνώς ορίζεται ως value for money – πραγματική αξία για τα χρήματα των πελατών μας.

Προσκαλούμε τους επισκέπτες και μελλοντικούς μας πελάτες να περιηγηθούν στον ιστότοπό μας ώστε να πληροφορηθούν αναλυτικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, την πολιτική τιμολόγησης του γραφείου μας, το πελατολόγιό μας και τα σχόλια των πελατών μας. Επιπλέον, να μοιραστούν μαζί μας τα ενδιαφέροντα άρθρα και βιβλιογραφικές παραπομπές για το χώρο της μετάφρασης και των ξένων γλωσσών γενικότερα, τα οποία θα ανεβαίνουν στον ιστότοπό μας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εναλλακτικά, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή να επισκεφθείτε προσωπικά το γραφείο μας για μια άμεση γνωριμία και ενημέρωση από το προσωπικό μας.

Advertisement